Obec Zálesná Zhoř

§106/99 Sb.Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.


robert mahr ®
robert mahr © 2016