Obec Zálesná Zhoř

ÚŘEDNÍ DESKA2015
  Název dokumentu:  Vyvěšeno:  Sejmuto:
PDF Schválený rozpočet na rok 2016 17. 12. 2015 31. 12. 2016
PDF Plán péče o přírodní památku Zhořská mokřina 15. 12. 2015 20. 01. 2016
PDF Program zasedání zastupitelstva 5/2015 07. 12. 2015 16. 12. 2015
PDF Návrh rozpočtu na rok 2016 16. 11. 2015 02. 12. 2015
PDF Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí o odvolání 16. 10. 2015 01. 11. 2015
PDF Zeměměřický úřad - Oznámení o výkonu topografických prací 14. 09. 2015
PDF Program zasedání zastupitelstva 4/2015 25. 08. 2015 03. 09. 2015
ZIP Program zlepšování kvality ovzduší - návrh opatření 21. 07. 2015 31. 08. 2015
PDF Program zasedání zastupitelstva 3/2015 15. 06. 2015 23. 06. 2015
PDF Veřejná vyhláška o podaném odvolání k řízení o pozemkových úpravách 22. 04. 2015 07. 05. 2015
PDF Rozvaha za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
PDF Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
PDF Výkaz Příloha za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
PDF Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
PDF Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
PDF Návrh závěrečného účtu za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
ZIP Návrh opatření povodí řek 02. 04. 2015 23. 06. 2015
PDF Program zasedání zastupitelstva 2/2015 30. 03. 2015 07. 04. 2015
PDF Veřejná vyhláška - návrh Zásad územního rozvoje JK 24. 03. 2015 15. 05. 2015
PDF Veřejnoprávní smlouva - rušení trvalého pobytu 23. 03. 2015 08. 04. 2015
PDF Rozhodnutí - Jednoduchá pozemková úprava 09. 03. 2015 25. 03. 2015
PDF Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2015 09. 02. 2015  
PDF Program zasedání zastupitelstva 1/2015 31. 01. 2015 10. 02. 2015robert mahr ®
robert mahr © 2016