Obec Zálesná Zhoř

ÚŘEDNÍ DESKA2015
  Název dokumentu:  Vyvěšeno:  Sejmuto:
PDF Schválený rozpočet na rok 2016 17. 12. 2015 31. 12. 2016
PDF Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2015 17. 12. 2015
PDF Plán péče o přírodní památku Zhořská mokřina 15. 12. 2015 20. 01. 2016
PDF Program zasedání zastupitelstva 5/2015 07. 12. 2015 16. 12. 2015
PDF Návrh rozpočtu na rok 2016 16. 11. 2015 02. 12. 2015
PDF Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí o odvolání 16. 10. 2015 01. 11. 2015
PDF Zeměměřický úřad - Oznámení o výkonu topografických prací 14. 09. 2015
PDF Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce dne 3. 9. 2015 04. 09. 2015
PDF Program zasedání zastupitelstva 4/2015 25. 08. 2015 03. 09. 2015
ZIP Program zlepšování kvality ovzduší - návrh opatření 21. 07. 2015 31. 08. 2015
PDF Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce dne 23. 6. 2015 24. 06. 2015  
PDF Program zasedání zastupitelstva 3/2015 15. 06. 2015 23. 06. 2015
PDF Veřejná vyhláška o podaném odvolání k řízení o pozemkových úpravách 22. 04. 2015 07. 05. 2015
PDF Rozvaha za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
PDF Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
PDF Výkaz Příloha za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
PDF Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
PDF Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
PDF Návrh závěrečného účtu za rok 2014 17. 04. 2015 04. 05. 2015
PDF Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - o třídění komunálního odpadu 08. 04. 2015
PDF Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce dne 7. 4. 2015 08. 04. 2015  
ZIP Návrh opatření povodí řek 02. 04. 2015 23. 06. 2015
PDF Program zasedání zastupitelstva 2/2015 30. 03. 2015 07. 04. 2015
PDF Veřejná vyhláška - návrh Zásad územního rozvoje JK 24. 03. 2015 15. 05. 2015
PDF Veřejnoprávní smlouva - rušení trvalého pobytu 23. 03. 2015 08. 04. 2015
PDF Rozhodnutí - Jednoduchá pozemková úprava 09. 03. 2015 25. 03. 2015
PDF Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce dne 10. 2. 2015 11. 02. 2015  
PDF Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2015 09. 02. 2015  
PDF Program zasedání zastupitelstva 1/2015 31. 01. 2015 10. 02. 2015
PDF Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 30. 01. 2015  robert mahr ®
robert mahr © 2016