Obec Zálesná Zhoř

ZHOŘSKÁ POUŤ 2016FOTO: B & R Mahrovi - 25. 6. 2016
U příležitosti svátku Sv. Jana a znovuvysvěcení zhořského křížku nad hasičkou uspořádali manželé Kratochvílovi a Obec Zálesná Zhoř s přispěním manželů Volavkových, Homolových, Jochových a dalších spoluobčanů naší obce po mnoha letech tradiční Zhořskou Pouť. Během této pouti byl znovuvysvěcen křížek pod lipami při vjezdu do obce po jeho generální opravě, pro zájemce proběhlo svěcení domů a v obecním parku byla sloužena Mše svatá.
Poté následovala volná zábava s občerstvením, hudbou a tancem, kterou přerušila až pozdně noční bouřka.
Pouti se zúčastnilo bezmála 100 návštěvníků a tak velké poděkování patří všem, kteří jakkoli přispěli k tomu, že tato vydařená akce mohla proběhnout.

« zpět

robert mahr ®
robert mahr © 2016