Obec Zálesná Zhoř

OBECDůvod a způsob založení
Obec Zálesná Zhoř byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II, Díl I. § 35):

Přenesená působnost (zákon č. 128/2000., Hlava III, § 61):


robert mahr ®
robert mahr © 2016