Obec Zálesná Zhoř

OBECŽádosti o informace

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

Kontakty na úřad obce naleznete zde...

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

Lhůty:

Termíny:

Kdo může o informaci požádat:

Každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá.

Kdo informaci poskytne

Kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce).

Kdy informaci neposkytne

Jak se o informaci žádá:

Co musí písemná žádost obsahovat:

Jaký bude postup povinného orgánu:

Co když orgán žádosti nevyhoví:

Komu se odvolání posílá:

Kdo o odvolání rozhodne:


robert mahr ®
robert mahr © 2016