Obec Zálesná Zhoř

OBECPoskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Obec Zálesná Zhoř poskytla tyto žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

  Název dokumentu:  Vyvěšeno:  Sejmuto:
PDF Poskytnutí informací budova p.č.30 09. 08. 2022
PDF Vyjádření k žádosti - názor na postoje a jednání jiných organizací 31. 05. 2022
PDF Vyjádření k žádosti - investiční plány obce pro roky 2022-2023 13. 04. 2022
PDF Vyjádření k žádosti - kanalizace 30. 03. 2022
PDF Vyjádření k žádosti veřejné zakázky 21. 08. 2019
PDF Počet uzavřených darovacích smluv 22. 12. 2017
PDF Škodlivé ptactvo 18. 08. 2017
PDF Informace o soustavě veřejného osvětlení 19. 07. 2017
PDF Zpětný odběr a využití odpadů z obalů 19. 07. 2017
PDF Nakládání s odpady 05. 04. 2017
PDF Informace k investičním akcím 2017 26. 02. 2017
PDF Zpráva z místa bydliště 02. 12. 2016

robert mahr ®
robert mahr © 2016